Priser og utmerkelser

Gullhammeren 2018

OBAS Entreprenør ble i 2018 tildelt Bygg 21’s Gullhammer for «Samhandling» sammen med Statsbygg på Det Norske Byggemøtet.

Det var kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og styreleder Sissel Leire i Bygg21 som delte ut gullhammeren til Fredrik Nilsen fra OBAS og Geir Torsæter på «Det Norske Byggemøtet» i Oslo 17. oktober. Prisen ble delt ut for aller første gang.

Dette er noe vi alle skal være stolte av – dere er rå på samhandling. (…) Dette var ingen pris til Fredrik og meg, men til alle i hele prosjektet vårt. Det har vært en fantastisk reise der vi alle har trukket prosjektet trygt i havn. Prosjektet har lenge vært omtalt som et særdeles vellykket prosjekt i Statsbygg og da er det ekstra gøy at vi også utenfor prosjektet vårt blir lagt merke til.

Geir Torseter

Les mer om prisen

Byggeskikkprisen – Marienlyst Skole

Som totalentreprenør for Marienlyst skole har OBAS entreprenør mottatt byggeskikkprisen for Marienlyst skole. Prisen ble delt ut i Drammen rådhus.

Fra juryens begrunnelse kan vi lese følgende: Bygget er et nyskapende flerbruksprosjekt. Ordfører Tore Opdal Hansen understreket i sin åpningstale at prisen i sterkere grad skal brukes til å fremheve gode eksempler på moderne og nyskapende arkitektur. Bystyret ønsket også å gi prisen sterkere forankring og høyere status i fagmiljøene ved å styrke den arkitektfaglige representasjonen i juryen.

Helt siden 1993 har Drammen by delt ut sin byggeskikkpris, for å trekke fram og gi anerkjennelse til det gode byggeri, slik at vi alle kan inspireres og lære av de gode eksemplene.

Juryens begrunnelse for valget av Marienlyst skole:

Marienlyst skole utmerker seg med et fremragende grep i forhold til tomt, arkitektur og energiforbruk. På den begrensede tomta tas landskapets helling opp i bygningssnittet, med kantine, amfi, scene og hovedinngang i samme rom.

Dette allrommet, som kan huse 500 mennesker, får ekstra kvalitet gjennom åpenhet mot trær og dagslys. Det vil bli et viktig sosialt samlings-sted for elevene, og potensielt for nærområdet. Bygget er et nyskapende flerbruksprosjekt også gjennom tilknytningen til den offentlige parken, og med veksling av varme og kulde med Drammensbadet og Gressbanen. Formen og materialpaletten er enkel og vellykket, med valg av vakre og solide materialer i gulv og tak, inne som ute. Kombinasjonen av mye glass og dagslys innvendig og en kompakt organisering legger til rette for et vellykket læringsmiljø. Det kompakte volumet la et godt grunnlag for å gjennomføre Marienlyst som Norges første passivhusskole.

Juryen i Byggeskikkprisen

OBAS takker våre samarbeidspartnere og da spesielt Arkitekt DivA arkitekter, Byggherre Drammen Eiendom og landsskapsarkitekt Bjorbekk og Lindheim.

Skroll til toppen