Obas etikkplakat

Etiske normer for ansatte i OBAS Entrepenør

Etiske retningslinjer uttrykker hva som er rett eller galt i ord og handling. Alle ansatte har ett selvstendig ansvar for å gjøre seg kjent med og etterleve retningslinjene. Brudd på etiske retningslinjer vil medføre reaksjoner.

Vi tar samfunnsansvar

 • Vi tar ansvar som en del av landets største næringer for å fremme verdiskapningen i den regionen vi til enhver tid arbeider i.
 • Vi fokuserer på produktivitet, kvalitet og livsløpskostnader.
 • Vi bygger for mennesker, enten det er boliger eller gode arbeidsplasser og bidrar til bedre livskvalitet.
 • Vi skal ta miljøhensyn i hele livsløpet til ett prosjekt – fra utvikling, planlegging og produksjon.
 • Vi tolerer ikke svart arbeid, korrupsjon eller andre former for handlinger som undergraver vår eller andre viktige samfunnsinteresser.

 Vi utøver god forretningsskikk

 • Vi har fokus på etikk som igjen gir vår næring en respektert og lønnsom byggenæring.
 • Vi har en adferd preget av åpenhet, pålitelighet og ærlighet.
 • Vi verken gir eller mottar ytelser som kan trekke vår integritet i tvil.
 • Vi omtaler og behandler konkurrenter og kollegaer med respekt.

Vi skaper gode og riktige relasjoner for våre kunder

 • Vi skal fremme gode og riktige samarbeidsmodeller.
 • Vi skal ha satt oss godt inn i kundens behov og være løsningsorienterte ut fra det.
 • Vi arbeider for rettferdige kontraktbetingelser mellom alle partene.
 • Vi velger bort useriøse kunder, underentreprenører og leverandører.

Vi skaper gode og stabile medarbeidere

 • Vi skal opptre loyalt ovenfor OBAS.
 • Vi ivaretar alltid hensynet til Helse, Miljø og sikkerhet.
 • Vi leder mennesker og ikke bare prosjekter.
 • Vi bidrar til kompetanseheving.

Visjon

 • Troverdighet
 • Imøtekommende
 • Engasjerte
Skroll til toppen