Miljø

OBAS sitt mål er å være best på miljø i praksis.

Det betyr at vi skal identifisere og ha oversikt over vår miljøbelastning og kontinuerlig redusere denne. Vi skal ta miljøhensyn i hele livsløpet til et prosjekt – fra utvikling, planlegging, prosjektering, produksjon og drift, til rivning og gjenvinning.

Vi skal anvende teknologien på en måte som tjener miljøet best. Vi støtter en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer, noe som betyr at vi skal tilstrebe ren produksjon, rene produkter og bruk av ikke-truede og fornybare ressurser.

Sertifiseringer innen miljø

OBAS har miljø og kildesortering som en viktig del av sin miljøprofil.

Når vi sorterer kan mye av avfallet gjenbrukes til nye produkter eller til energigjenvinning. OBAS benytter et symbolsystem for å gjøre kildesortering enkelt.

Vi er veldig stolte av å være Miljøfyrtårn og en slik sertifisering er helt i tråd med både vårt verdigrunnlag og de områdene vi arbeider innenfor.

Grønt Ansvar® er et komplett system utviklet for å ivareta våre behov. Gjennom en egen portal får vi tilgang på dokumentasjon, statistikk og en rekke andre nyttige ting for å sikre kontroll og dokumentasjon. I tillegg gir Grønt Ansvar®  også full kontroll på kostnader og oppdragsmengde.
Skroll til toppen