,

OBAS Entreprenør skal bygge nytt Holocaust og Livssyns senter på Villa Grande, Bygdøy.

OBAS Entreprenør har vunnet entreprisen om å bygge nytt tilbygg på Villa Grande på Bygdøy. Byggherre er Statsbygg på vegne av: Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter er en stiftelse opprettet av Universitetet i Oslo. Senteret skal både drive forskning og kunnskapsformidling om sivilisasjonssammenbrudd, folkemord og menneskerettigheter med særlig vekt på holocaust.

Nybygget blir liggende flott til i terrenget – helt inn mot bunkersen fra den 2. verdenskrig.

Les mer på HL – senterets hjemmeside:

https://www.hlsenteret.no/aktuelt/tilbygg/hl-senteret-pa-bygdoy-utvider.html

Kontrakten er på 50 millioner kroner.

 

Skroll til toppen