Oppdrag:
Rehabilitering
Fag:
Totalentreprenør
Sted:
Bergen, Norge
Oppdragsgiver:
Nordea Liv Eiendom AS
Storrelse:
8 600m2
Kostnad:
140,000,000
Entrepriseform:
Totalentreprise
,

OBAS Entreprenør rehabiliterer Olav Kyrres gate 22

OBAS Entreprenør har inngått kontrakt med Nordea Liv Eiendom om rehabilitering av Olav Kyrres gate 22.

Kontrakten består av rehabilitering av Olav Kyrres gate 22 i totalentreprise, og har en verdi på over 140 millioner kroner inklusiv mva.

Visjonen med prosjektet er å rehabilitere Olav Kyrres Gate 22 til å bli et moderne næringsbygg med gode kvaliteter i arkitektur, materialbruk og stedstilpasning.

I den nederste etasjen og deler av plan 2 kommer det en planlagt utadrettet virksomhet. I etasjene over er det kontor.

Prosjektet har et høyt miljøfokus som blant annet innebærer at det skal BREEAM-sertifisere, og bygget skal etterstrebe å være en pioner mht. gjenbruk og har derfor valgt ut noen elementer som skal gjenbrukes. Dette gjelder gjenbruk av innvendige elementer som systemvegger, parkett og himlinger samt gjenbruk av eksisterende vinduer i nye møteromsfronter. I tillegg skal nye materialer leveres med fokus på bærekraft og fremtidig gjenbruk/resirkulering.

Oppdrag: Rehabilitering

Fag: Totalentreprenør

Sted: Bergen, Norge

Oppdragsgiver: Nordea Liv Eiendom AS

Størrelse: 8 600 m2

Kostnad: 140 mNok

Entrepriseform: Totalentreprise

På bakkeplan skal 1. etasje utvides og den utvendige svalgangen bygges inn. Fasaden skal fremstå innbydende med store glassflater og utsmykning av smijern.

I lokalene i første etasje skal mesaninen fjernes, og det skal skapes attraktive lokaler med høyt under taket. I plan 6 skal det etableres innhukk i taket med vertikale vinduer og noe ekstra vindusfelt mot øst og vest. I 7. etasje etableres en kombinasjon av nye takarker, innhukk og utskifting av glass.

Tilnærmet alle tekniske anlegg skal skiftes ut i helhet og det skal blant annet legges inn fjernvarme og solceller.

Prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av 2021.

Skroll til toppen