Oppdrag:
Rehabilitering og nybygg
Fag:
Totalentreprenør
Sted:
Bergen, Norge
Oppdragsgiver:
Bergen kommune
Storrelse:
8000m2
Kostnad:
215,000,000
Entrepriseform:
Totalentreprise
, ,

OBAS Entreprenør bygger Eidsvåg Skole

OBAS Entreprenør har inngått kontrakt med Bergen kommune – Etat for utbygging som gjelder Eidsvåg Skole.

Prosjektet gjennomføres i en totalentreprise og har en verdi på kr 215 Mnok eks mva. LINK Arkitektur AS som arkitekter vil bli tiltransportert totalentreprenøren.

Prosjektet omfatter rivning, rehabilitering, nybygg av skole og stor idrettshall. Deler av eksisterende skole (52-bygget) skal stå igjen og rehabiliteres og oppgraderes til å tilfredsstille dagens standard for skole. Nord for det eksisterende bygget skal det bygges ny fløy utført i massiv-tre.

Bygget skal føres opp og tilfredsstille kravene gitt i TEK17, og nybygget og idrettshallen skal klassifiseres som passivhus.

Hovedkilden for varme vil være varmepumpe med energibrønner.

Prosjektet skal gjennomføres med systematisk ferdigstillelse.

Bergen kommune har ambisjoner om å utforme nye skoleanlegg som «fremtidens skole» dvs. en videreutvikling av retningslinjene i kunnskapsløftet (KL 2006). «Fremtidens skole» vil være organisert ut fra helt andre kriterier enn en tradisjonell klasseromskole.

Dette medfører bl.a. at en opererer med arealrammer istedenfor tradisjonelle romprogram. For eksempel ved at en har læringsareal med ulik oppdeling istedenfor klasserom, og at en deler skolearealet i generelt læringsareal, spesielt læringsareal, personal – og administrasjonsareal og areal til andre funksjoner.

Kommunenes visjon er: Kompetanse for alle i mulighetenes skole. Det legges spesielt vekt på mulighetene for fleksibel bruk og soneinndeling av arealene, og at det etableres arbeidsenheter tilrettelagt for store grupper elever.

Overordnet målsetting skole:

  • Bidra til et godt arbeidsmiljø for læring og godt læringsutbytte
  • Bidra til tilpasset opplæring for alle
  • Fleksible arealer som er tilrettelagt for et mangfold av læringssituasjoner og arbeidsmetoder
  • Gi muligheter for varierte gruppestørrelser og tverrfaglig arbeid
  • Ivareta elevenes behov for sosial tilhørighet
  • Tilrettelegge for en lærende organisasjon
  • Tilrettelagt for å kunne være en ressurs i nærmiljøet

OBAS Entreprenør ser frem til å ta fatt på det spennende oppdraget og gjennomføre oppdraget i tett samarbeid med Bergen kommune – Etat for utbygging.

Skroll til toppen