,

OBAS Entreprenør løfter Det Hanseatiske Museum

OBAS Entreprenør har inngått kontrakt med Bergen Kommune om hovedentreprisen ved rehabilitering av Det Hanseatiske Museum.

Kontrakten består av rehabilitering av Det Hanseatiske Museum, prosjektet total sett består av et omfattende renoveringsarbeid, og det er satt av over 330 millioner.

Byggene er fredet, og står også på UNESCO`s World Heritage list. Bygget er det best bevarte av alle handelsstuene på Bryggen.

Formålet med prosjektet er å totalrenovere bygget, da det er påvist setninger i fyllmassene i grunnen under museet som har ført til stadig skade på museumsbygningen over lang tid.

Oppdrag: Rehabilitering

Fag: Hovedentreprise

Sted: Bergen, Norge

Oppdragsgiver: Bergen kommune

Størrelse: Ca. 1 100m2

Kostnad: 68 mNok

Entrepriseform: Hovedentreprise

Det Hansiatiske Museum består av to bygginger, Sjøstuen fra 1704, og Tasken fra 1879. Arbeidet går nå først ut på å klargjøre for heving av bygg, demontere elementer som kan ta skade som eks. den fine murfasaden på Tasken som skal opp igjen helt lik og fjerne elementer slik vi får full oversikt over kritiske punkter i bygget, samt sikre med avstemplinger og kontroll på knutepunkt. Dette har vært en nøysom prosess da alle elementer må dokumenteres, og merkes og så sendes til lager, dette arbeid er utført sammen med Sideentreprenør Gamle3Hus.

Videre så holder vi på å etablere store betongfundamenter, som jekkerigg skal monteres på. Grunnet begrenset trykk på kulturlag må fundamenter har stort avtrykk på grunnflaten vekten som skal opp er over 200 tonn! Inn mot Bryggen 3 så viste det seg at kjeller til Bryggen 3 var uarmert og gikk langt ned, dette førte til at vi fikk godkjent å pele i dette området for å sikre at vi ikke skader nabo bygg. Etablering av peler og betongfundamenter i dette området var komplisert, men vi fikk det til.

Vi har møtt på overraskelser som igjen har ført til forsinkelser, så vi ligger etter plan. (grunnforhold og tilstand på bygget).

Videre så skal byggene nå heves ca. 1 meter sammen, så skal den gamle delen av Sjøstuen ytterligere opp for å frigjøre laft som skal utbedres. Når byggene er kommet i posisjon, skal vi håndgrave ut alle masser under bygget, her er det en del betong, før vi kommer ned i kulturmasser. Da er det en nøysom utgraving sammen med Riksantikvar ned til brannlaget fra 1702.

Deretter skal det etableres tiltak for å bedre kontrollen med grunnvannet på tomten under bygningene. Deretter skal det etableres teglpute som det skal monteres tidsriktig fundamentering oppå – bolverk under Sjøstuen og steinfundamenter under Tasken.

Laftekasser og alle stolpekonstruksjoner skal forlenges slik at bygget blir ca. 1 meter høyere en det er i dag.

Entreprisen som vi nå utfører omfatter overnevnte arbeider, samt etablering av ny rømningstrappehus inn mot nabo, tilbakeføre alle demonterte elementer ute og inne, nye tak, tilbakeføre murfasade, og ombygging av Tasken til nye utstillingslokaler inkl. ny trapp og det skal etableres løftebord fra plan 1-3 etasje.

Alt som utføres under bakkenivå skal godkjennes av Riksantikvar, og av Fylkeskonservator for det som skjer over bakkenivå.

Dette er et kjempespennende prosjekt for oss, og vi gleder oss stort til bygget er kommet i hevet posisjon.

Prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av 2024.

Skroll til toppen