,

OBAS Entreprenør rehabiliterer og bygger nye Logen

OBAS Entreprenør har inngått kontrakt med Det Vestnorske Teater (DVT) om bygging, ombygging og rehabilitering av Gamle Logen.

Kontrakten består av bygging, ombygging og rehabilitering av Gamle Logen i totalentreprise, og har en verdi på over 44 millioner kroner inklusiv mva.

Det skal etableres et nytt garderobebygg på 2 etasjer, og et 3 etasjers påbygg med en fasade bestående av stålgitter, som endrer og moderniserer hele byggets arkitektoniske uttrykk.

Det blir utført omfattende innvendig rehabilitering av det eksisterende bygget som vil bedre bruken til de ansatte ved å opprette større samlingsrom, garderober, verksted og lager.

Kontrakten ble tildelt midt under nedstengningen av landet pga Covid-19 Pandemien. Detaljprosjekteringen er dermed gjennomført heldigitalt, iløpet av våren og rivningsarbeidene er nå kommet i gang. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av 2021.

Oppdrag: Rehabilitering og nybygg

Fag: Totalentreprenør

Sted: Bergen, Norge

Oppdragsgiver: Det Vestnorske Teater:

Størrelse: 960 m2

Kostnad: 44 mNok

Entrepriseform: Totalentreprise

Tidsrom: 2020-2022

Skroll til toppen