,

OBAS Entreprenør har besluttet å implementere NS-EN ISO 9001:2015

logo-iso_9001
I pakt med våre visjoner om å være fremtidsrettede, imøtekommende og med troverdighet ovenfor oppdragsgivere, potensielle oppdragsgivere, ansatte og samfunnet for øvrig, er dette med kvalitet i alle ledd – meget viktig for oss som selskap.
Som ett naturlig ledd i vår kvalitetsfilosofi innfører vi ISO 9001 og har en målsetting om å bli ISO 9001 sertifisert i løpet av 1. kvartal 2017. Vår visjon om å være førstevalget, vil være ytterligere forsterket med denne sertifiseringen.

<

Skroll til toppen