,

OBAS Entreprenør bygger Nye Elvebakken Borettslag

OBAS Entreprenør har inngått kontrakt om bygging av Nye Elvebakken Borettslag.

10 familier har gått sammen om å bygge et privat borettslag som et bokollektiv for beboere med tilsynsbehov. OBAS er tildelt kontrakten som består av oppføring av lavblokk med 10 boenheter og tilhørende uteområder og adkomstvei.

Bokollektivet er planlagt driftet av Bergen Kommune.

Før byggestart må en eksisterende bekk legges om.

Bokollektivet skal inneholde 10 boenheter og felles del med inngang og oppholdsrom til personale. I underetagen skal det etableres parkeringsanlegg.

Utvendig skal det etableres uteområder, parkeringsplass og ny atkomst. Byggingen er planlagt påbegynt i august 2020 og ferdigstilt i løpet av 2021.

Opprag: Nybygg

Fag: Totalentreprenør

Sted: Bergen, Norge

Oppdragsgiver: Nye Elvebakken BRL

Størrelse: 846 m2

Kostnad: 25 mNok

Entrepriseform: Totalentreprise

Skroll til toppen