,

OBAS Entreprenør er tildelt kontrakten på Bergen Katedralskole

OBAS Entreprenør har lang og omfattende erfaring, også fra rehabiliteringsprosjekter. Det er nok nødvendig da Bergen Katedralskole (Katten) er en av landets
eldste skoler! OBAS Entreprenør skal gjennomføre en omfattende rehabilitering av bygg med stor antikvarisk verdi, det skal etableres nybygg som skal bli ny hoved atkomst til skolen, samt etablering av nytt kjøkken i kantinen, etablering heis og diverse ombygginger i eksisterende bygg.
Arbeidene skal gjennomføres som en totalentreprise.

Vi gleder oss til å gjennomføre dette spesielle prosjektet.

Litt om Bergen Katedralskole:
Bergen katedralskole ble stiftet ca. 1153 og er dermed en av Norges eldste skoler. Den eksakte datoen er ukjent, men man antar at den ble opprettet under kardinal Nikolas Brekespears rundreise i Norge 1152–1153, sammen med Oslo katedralskole, Trondheim katedralskole og Hamar katedralskole. Den eldste kjente referanse til skolen i litteraturen er fra 1268.

Skroll til toppen